Informatie

PROFIT Procesfinanciering investeert in uw gelijk. Wij kennen de juridische markt en zijn bedreven in het voeren van complexe procedures. Wij begrijpen hoe een rechter zaken beoordeelt en spreken zowel de taal van advocaten als ondernemers. Dat maakt ons bij uitstek de partij om, samen met u, uw vordering te incasseren zonder dat u risico loopt in termen van advocaatkosten. Behaalt u een opbrengst? Dan delen wij mee in de vorm van een vooraf afgesproken vergoeding.

Wij zijn niet uw advocaat. Die selecteren wij voor u. Met u. Uw advocaat staat voor uw belang. Wel bieden wij onze expertise en netwerk aan. Wij denken vervolgens mee. Met u én met uw advocaat.

Welke zaken komen voor procesfinanciering in aanmerking?
Wij beoordelen of uw zaak in aanmerking komt voor door ons gefinancierde rechtsbijstand. Wij kijken daarbij naar de juridische inhoud van de vordering. Wij beoordelen de waarde van die vordering en de verwachte kosten om het geschil te beëindigen. Heeft u of uw bedrijf een vordering vanaf €100.000,-? Of wordt u of uw bedrijf aangesproken voor een bedrag vanaf €100.000,-? Dan is procesfinanciering mogelijk geschikt.

Wij volgen vervolgens een voor u eenvoudig stappenplan.

  1. U dient uw zaak online in.
  2. Wij beoordelen of wij in uw zaak investeren.
  3. U ontvangt van ons bericht.

Nadat wij uw aanvraag volledig hebben ontvangen, streven wij ernaar u binnen drie werkdagen uitsluitsel te geven. Komt u in aanmerking? Dan spreken wij met elkaar een percentage af, waarmee onze beloning wordt bepaald. Dat percentage hangt samen met de verwachte kans op succes in een procedure en de werkzaamheden die voor u zullen moeten worden verricht. Wij leggen onze afspraken vast in een duidelijke overeenkomst. Wij maken duidelijk welke kosten voor onze rekening komen en welke kosten door u moeten worden gedragen (waar van toepassing).

Heeft u een zaak die u aan ons wilt voorleggen? Dat kan hier.

Wilt u uw vordering verkopen aan ons? Soms kan dat ook. Neem dan contact met ons op.

ZAAK VOORLEGGEN VORDERING VERKOPEN CONTACT OPNEMEN