U wilt een vordering betwisten met behulp van procesfinanciering

Iemand heeft een vordering op u

Iemand stelt een vordering op u of uw bedrijf te hebben. U bent het daarmee niet eens en heeft daarvoor goede redenen. Misschien heeft u zelfs een vordering op uw tegenpartij.

U heeft een sommatiebrief of zelfs een dagvaarding van uw tegenpartij ontvangen. Een incassoprocedure dreigt. Misschien heeft u zelf al gereageerd naar uw tegenpartij. Maar, het lukt u niet uw tegenpartij te overtuigen van uw gelijk. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand?
Een advocaat inschakelen vindt u kostbaar, vooral omdat u tevoren niet kunt inschatten of hij erin slaagt uw gelijk wél te halen en wat dat uiteindelijk zal kosten. Want als de kosten net zo hoog zijn als de baten, schiet u er niets mee op. U komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, of wilt dat niet, omdat u niet zeker weet of u dan wel goed wordt geholpen. Tegelijkertijd bent u bereid een beloning met ons af te spreken die neerkomt op een deel van de besparing die door ons voor u in te schakelen rechtsbijstand advocaat voor u bereikt. Wint u, of bespaart u, dan ontvangen wij een vergoeding. Dus: no cure, no pay. Less cure, less pay.

Komt uw vordering in aanmerking?
Wij beoordelen of uw zaak in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand door ons. Wij kijken daarbij naar de juridische inhoud van de tegen u ingestelde vordering, de waarde van die vordering en de verwachte kosten om het geschil op te lossen. Wordt u of uw bedrijf aangesproken voor een bedrag vanaf € 100.000,-? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor door ons gefinancierde rechtsbijstand voor (een deel van) de te maken proceskosten. Wij werken landelijk. Procesfinanciering is mogelijk van Amsterdam tot Zeeland.

Hoe werken wij?
Nadat wij uw aanvraag volledig hebben ontvangen, streven wij ernaar u binnen drie werkdagen uitsluitsel te geven. Komt u in aanmerking voor procesfinanciering? Dan spreken wij met elkaar af hoe onze beloning wordt bepaald. Dat percentage hangt samen met de verwachte kans op succes in een procedure en de werkzaamheden die voor u zullen moeten worden verricht. Wij leggen onze afspraken vast in een duidelijke overeenkomst. Daarna verleent een advocaat rechtsbijstand. Wij maken duidelijk welke kosten voor onze rekening komen en welke kosten eventueel zelf door u of uw onderneming moeten worden betaald. Zo weet u waar u aan toe bent. 

Litigation funding
Als wij uw zaak aannemen, betekent dit dat wij de kosten van de procedure voor onze rekening nemen en voor u actief de procedure begeleiden op strategisch niveau. Een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand dus. Komt u in aanmerking, dan verleent daarna een advocaat rechtsbijstand. Samen met deze rechtsbijstand advocaat gaat u vervolgens de strijd aan. Wij zullen actief met u de procedure begeleiden. Wij stemmen met u af over de in te schakelen advocaat.

Uw voordeel bij procesfinanciering door derden
Uw voordeel bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand is dat u geen financieel risico loopt in termen van proceskosten, als u de zaak onverhoopt verliest. Wij dragen in dat geval die proceskosten, zoals wij dat met elkaar afspreken. Daarnaast hoeft u geen vermogen beschikbaar te hebben voor het voeren van de procedure of daarvoor geld vrij te maken. Omdat wij veel ervaring hebben in het “juridische speelveld”, ontzorgen wij u op strategisch niveau. Dat zorgt voor rust en tijd. Tijd die u kunt besteden aan uw onderneming. Uiteraard is communicatie zeer belangrijk voor ons. Onze lijnen zijn kort en wij houden u op de hoogte. U communiceert rechtstreeks met uw rechtsbijstand advocaat. Natuurlijk verleent u alle medewerking, waar die nodig is om ons werk voor u goed te kunnen doen.

Dien >>> hier <<< uw aanvraag voor procesfinanciering in.

ZAAK VOORLEGGEN VORDERING VERKOPEN CONTACT OPNEMEN